سایتicon
آگاهی ازقوانین و حقوق خانواده - سایت حقوقی قانون ایران + www.LawIran.ir
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

با تصویب نمایندگان مجلس
نمایندگان مجلس تصویب کردند در صورتی که ازدواج دایم، طلاق یا فسخ نکاح ظرف یک ماه در دفاتر رسمی ثبت نشود، زوج به پرداخت جزای نقدی و یا حبس تعزیری محکوم می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامیادامه مطلب...


نویسنده : محمد قدرتی
 
تاریخ : پنج شنبه 87/9/14

زمانی که شمابه هردلیل دادخواستی رابه دادگاه تقدیم می کنیدباید

درنظرداشته باشیدکه درمقابل دادخواست مفهومی به نام درخواست

وجود دارد.

دادخواست برای دعاوی ترافعی است(برای حل ورفع یک

مرافعه) ولی درخواست برای دعاوی غیر ترافعی است.

دادخواست الزاما بایددرفرم مخصوص چاپی که دردادگاههای

سراسرکشور به فروش میرسدتنظیم شودولی دردرخواست چنین

نیست در درخواست خیلی ازتشریفاتی را که دردادخواست

وجود داردلازم نداردودر درخواست دیگر نیازبه نوشتن آن درفرم

چاپی نیست.

نکته بسیار مهم این است که هردادخواستی نوعی درخواست است.

به طورکلی درخواست هایی که به مراجع قضایی تقدیم

میشود،برخی بایدحتما دربرگ چایی مخصوص باشدوبعضی دیگر

لازم نیست در فرم مخصوص چاپی تنظیم شود دسته دوم را به

اصطلاح درخواست می گویند.

درخواستهای که به تقدیم دادخواست نیازنیست

- درخواست ت?مین دلیل

-        درخواست صدور گواهی انحصار وراثت

-        درخواست مهروموم

-        درخواست ترکه

-        درخواست تحریر ترکه

-        درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش

-        درخواست صدور صلح و سازش

-        درخواست ت?خیر اجرای حکم

-        درخواست تعیین قیم

-        درخوا ست تقسیم ترکه یا ارث
نویسنده : محمد قدرتی
 
تاریخ : یکشنبه 87/9/10
خدمت سربازی

طبق قوانین ایران ، دختران از رفتن به سربازی معاف هستند.
(ماد? 1 قانون خدمت وظیف? عمومی)
ولی پسران وظیفه دارند در صورت نداشتن عذر قانونی ، مدت مشخصی را پس از طی کردن آموزش های نظامی ِ مورد نیاز ، در نیروهای مسلح به خدمت بپردازند.
(ماد? 2 قانون خدمت وظیف? عمومی)
و اگر از این خدمت خودداری کنند و به موقع برای انجام آن مراجعه نکنند، دچار مجازات و محدودیت های اجتماعی خواهند شد.
(ماده 10 قانون وظیف? عمومی)

زمان مراجعه برای اعزام به خدمت

کسی که عذر موجهی برای نرفتن یا دیر رفتن به خدمت دارد، مکلف است بعد از برطرف شدن آن عذر به خدمت برود.
و کسانی که عذر موجهی ندارند نیز موظف هستند بلافاصله بعد از اعلام ادار? وظیف? عمومی نیروی انتظامی (که معمولا در روزنامه ها و صدا و سیما اعلام می شود) خود را برای خدمت به حوزه های نظام وظیفه معروفی کنند.
(ماده 5 و 19 قانون وظیفه عمومی)
بر اساس قوانین ایران ، ادار? نظام وظیفه در سال از جوانانی برای انجام خدمت سربازی دعوت به عمل می آورد که در فروردین آن سال ، وارد سن 19 سالگی شده اند.
(ماد? 2 قانون خدمت وظیف? عمومی)
بدیهی است اگر شخصی قبل از تاریخ مقرر در قانون ، برای انجام خدمت خود را معرفی کند، زمان مراجعه او ، به تاریخی که قانونا باید مراجعه می کرده است موکول خواهد شد.
مدت خدمت سربازی

بر اساس نیازهای نیروهای مسلح و وضعیت کشور (برقرار بودن جنگ یا صلح) مدت خدمت سربازی متفاوت است.
این مدت گاهی 1 سال ، گاهی 18 ماه و زمانی هم 2 سال بوده است. ولی اکنون مدت خدمت سربازی 20 ماه است.
همچنین قوانین و مقرراتی وجود دارد که به موجب آن مدت خدمت بعضی از افراد به دلایلی که در قانون ذکر شده است، کم تر یا بیشتر خواهد شد.
مثلا کسانی که قبل از فرا رسیدن زمان سربازی، از سن 16 سالگی در بسیج مسجد محل یا بسیج مدرس? خود عضویت داشته باشند، بین 45 تا 90 روز از خدمت آن ها کاسته خواهد شد.
برعکس، کسانی که در موقع تعیین شده ، خود را برای خدمت سربازی معرفی نکنند ، به مدت 90 روز به خدمت آن ها اضافه می شود.

سیر مراحل سربازی

شخصی که به سن مشمولیت رسیده و از او خواسته شده که خود را برای خدمت معرفی کند، باید ابتدا به حوز? نظام وظیف? شهر خود مراجعه و دفترچ? آماده به خدمت (که در این دفترچه تاریخ مراجعه برای اعزام به خدمت درج شده است) را دریافت کند. سپس در تاریخ اعزام ، به همان محلی که دفترچ? خود را گرفته است مراجعه نماید.
حوز? نظام وظیفه بر اساس دستورالعمل های خود نسبت به تقسیم و تعیین سازمان محل خدمت فرد مشمول (ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و یا سازمان های دیگر) اقدام می کند و فرد مزبور نیز باید در تاریخی که به وی ابلاغ می شود ، خود را به سازمان تعیین شده معرفی کند.

سازمانی که به عنوان محل خدمت فرد مشمول تعیین شده است، بعد از مراجع? سرباز، ابتدا مدت کوتاهی (حدود 2 تا 3 ماه) آن فرد را به آموزشگاه خود می فرستد تا تحت آموزش نظامی قرار بگیرد.
این دوران نسبتا سخت خواهد بود، اما بعد از طی دور? آموزشی ، به تناسب صلاحیت و توانایی هایی که اشخاص دارند، آنها را در شهرها و محل های مورد نیاز به کار خواهند گرفت و تا زمانی که مدت خدمت به پایان برسد، فرد مشمول ، با همین ترتیب خدمت خواهد کرد.
(تبصر? 1 و 3 خدمت وظیف? عمومی)
بدیهی است که در دوران سربازی مقررات سخت و انضباط شدید حاکم است و هر گونه بی نظمی ، تاخیر و یا غیبت باعث تنبیه و مجازات خاطی خواهد شد.
عذرهای موجه برای نرفتن به سربازی

قبلا گفته شد کسانی که عذر قانونی ندارند،‌باید به سربازی بروند.
ولی اشخاصی که دارای عذر قانونی هستند، نرفتن شان به سربازی ، اشکالی را متوجهی آنان نخواهد کرد. این افراد می توانند از معافیت های قانونی استفاده نمایند.

البته این بدان معنا نیست که این گونه افراد اصلا نباید به حوز? نظام وظیفه مراجعه کنند، بلکه شرط برخورداری از معافیت ها نیز مراجع? به موقع و ارائ? مدارک قانونی به مسئولین دار? نظام وظیفه عمومی است.
یعنی این گونه افراد نیز همزمان با فراخوانی عمومی مشمولان ، باید با در دست داشتن مدارکی که ادعایشان را ثابت کند ، به حوز? نظام وظیف? نیروی انتظامی مراجعه کنند و مدارک خود را تحویل دهند، در غیر این صورت نه تنها از معافیت برخوردار نخواهند شد ، بلکه به عنوان "سرباز فراری" تحت تعقیب و مجازات قرار خواهند گرفت.
(ماده 19 قانون خدمت وظیف? عمومی)

عذرهای موجه برای معافیت از خدمت سرباز به دو دسته تقسیم می شوند:
1- عذرهایی که معافیت دائم ایجاد می کنند.
مانند کسی که به دلیل داشتن بیماری حاد و شدید، قادر به خدمت نیست و "معافیت پزشکی" دارد.
(مواد 29 تا 44 قانون خدمت وظیفه عمومی)

یا عذر مشمولی که دارای پدر و مادر پیر و از کار افتاده است و کسی دیگری به جز او برای تامین زندگی والدینش وجود ندارد . و دارای "معافیت کفالت" است.
(مواد 45 و 46 قانون خدمت وظیف? عمومی)

افرادی که معافیت دائم دارند لازم نیست خدمت سربازی را انجام بدهند، لذا به جای کارت پایان خدمت، به آنها کارت معافیت داده می شود.

2- عذرهایی که معافیت موقت ایجاد می کند.
مانند کسی که بعد از دور? متوسطه در دانشگاه قبول می شود و به تحصیل می پردازد. (دارای "معافیت تحصیلی" می گردد)
چنین اشخاصی تا زمانی که دور? مجاز تحصیل را طی می کنند، الزامی برای رفتن به خدمت سربازی ندارند، ولی همین که فارغ التحصیل شدند، باید خدمت خود را آغاز کنند.
(مواد 31 تا 38 قانون خدمت وظیف? عمومی)

ذکر این نکته ضروری است که در مورد معافیت تحصیلی، معمولا مدارک لازم، مبنی بر معافیت موقت (دانش آموز یا دانشجو بودن مشمول) مستقیما توسط دانشگاه یا مرکز آموزشی محل تحصیل وی به مراکز نظام وظیفه ارسال می گردد و ضرورتی به حضور فرد مشمول به حوز? نظام وظیفه نیست.
(ماد? 33 قانون خدمت وظیف? عمومی)

این گونه افراد بعد از فراغت از تحصیل باید به ادارات نظام وظیفه مراجعه و دفترچ? آماده به خدمت دریافت نمایند.
(ماده 34 قانون خدمت وظیف? عمومی)

نکت? ضروری دیگر این است که برخی افراد، بلافاصله بعد از طی دور? متوسطه، در دانشگاه قبول نمی شوند و یک سال بین تحصیل متوسطه و امتحان کنکور ِ سال بعدشان فاصله ایجاد می شود، چنین افرادی که در "سال بعد از فراقت از تحصیلات متوسطه" مشمول شناخته می شوند، اگر تاریخ اعزام به خدمت آنان، قبل از اعلام نتایج کنکور باشد، باید در موعد تعیین شده برای اعزام ، خود را به محل خدمتشان معرفی کنند، زیرا در صورتی که این افراد در کنکور قبول شوند و به دانشگاه راه یابند، مکاتب? لازم از سوی دانشگاه محل تحصیل با ادار? نظام وظیفه به عمل خواهد آمد تا آنها را از خدمت ترخیص کنند و امکان تحصیل را برایشان فراهم آورند.
ولی اگر افرادی که در کنکور شرکت کرده اند، علیرغم رسیدن به سن مشمولیت، خود را برای گرفتن دفترچ? آماده به خدمت معرفی ننمایند، "غائب فراری" شناخته می شوند و در این صورت، حتی اگر در دانشگاه قبول شوند، امکان اشتغال به تحصیل را نخواهند داشت.
(ماده 35 قانون وظیف? خدمت وظیف? عمومی)
مجازات و عواقب نرفتن به سربازی

اشخاصی که برای انجام خدمت سربازی به سن قانونی می رسند و عذر موجهی برای نرفتن به خدمت ندارند، اگر به موقع خود را معرفی نکنند ، علاوه بر مجازاتی که برای آنها در نظر گرفته می شود (مثلا مدتی به زمان خدمت آن ها اضافه می گردد) دچار محرومیت های متعدد اجتماعی نیز خواهند شد که مهم ترین محدودیت های این افراد عبارتند از :

1. عدم امکان دریافت گذرنامه و محرومیت از سفر به خارج از کشور
2. محرومیت از استخدام در ادارات و سازمان های دولتی و مشاغل عمومی
3. محرومیت از امضای هر گونه سند رسمی (خرید، فروش و ... در محضر)
4. محرومیت از گرفتن گواهینام? رانندگی
5. عدم امکان ثبت ازدواج در دفاتر رسمی
(ماده 10 قانون خدمت وظیف? عمومی)

لازم به ذکر است کسانی که به خدمت نرفته اند ولی دارای معافیت (اعم از دائم یا موقت) می باشند، برای انجام کارهای فوق الذکر بایستی کارت معافیت یا گواهی های لازم مبنی بر معاف بودن خود را ارائه کنند
خرید خدمت سربازی

با توجه به این که کشور در زمان صلح نیاز شدیدی به سرباز برای جنگیدن با دشمن و دفع تجاوز ندارد و فقط تعاد مشخصی سرباز به منظور حفاظت از امنیت داخلی و مرزها مورد نیاز است، بنابراین مقراتی تصویب شده تا در زمان صلح، که بیش از حد نیاز سراز وجود دارد، کسانی که مکلف به انجام خدمت سربازی هستند ولی تمایل به انجام خدمت ندارند، بتوانند با پرداخت مبلغی پول از خدمت سربازی معاف شوند.

پولی که از این بابت به دست می آید به خزان? کشور واریز می شود و به عنوان بودج? عمومی کشور تلقی می گردد.
میزان پولی که افراد برای خرید خدمت خود باید پرداخت نمایند، بستگی به میزان تحصیلات آن ها دارد، به این معنی که هر مقدار تحصیلات فرد بیشتر باشد، باید پول بیشتری برای خرید خدمتش بپردازد.
شرایط و مبلغ خرید سربازی در سال های گوناگون متقاوت است و توسط آیین نام? مخصوص تعیین می شود.
البته در مواردی این مبلغ قابل کاهش و تخفیف است. مثلا برای مشمولینی که متاهل باشند.


در حال حاضر شرایط خرید سربازی به شرح زیر است:

خرید خدمت سربازی
بر اساس آخرین تصمیمات مشمولین وظیفه مقیم خارج از کشور که قبل از تاریخ 29/12/1382 از کشور خارج شده و حداقل 2 سال در خارج از کشور سکونت (به استناد مهرهای خروج و ورود که توسط نیروی انتظامی در مرزهای خروجی کشور در گذرنامه متقاضی درج شده است) داشته باشند می توانند با پرداخت مبلغ 000/000/50 ریال (بدون توجه به مدرک تحصیلی و مدت غیبت) نسبت به خرید خدمت سربازی و دریافت کارت معافیت خود اقدام نمایند.
- مهلت اجرای خرید خدمت سربازی (در حال حاضر) تا تاریخ 29/12/1390می باشد.
- برای خرید خدمت سربازی ، مشمول می تواند ضمن مراجعه به نمایندگی و ارایه مدارک لازم اقدام نماید.
- سربازان فراری که در محاکم قضایی به جرم آنان رسیدگی و تبرئه شده اند و یا مجازات تعیین شده را تحمل کرده اند می توانند برای خرید سربازی خود اقدام نمایند.
- شرایط جدید خرید رسیدن به سن مشمولیت در خارج از کشور است و مشمولینی که در خارج از کشور به سن مشمولیت رسیده اند در صورت داشتن 2 سال اقامت تا قبل از تاریخ 29/12/1382 می توانند از تسهیلات فوق استفاده نمایند .

مدارک لازم :
- اصل شناسنامه عکس دار و 2 نسخه تصویر صفحه اول و صفحه توضیحات (درصورت داشتن توضیحات)
- تصویر برابر اصل شده تمام صفحات گذرنامه ( گذرنامه می بایست حاوی مهرهای خروج و ورود که توسط نیروی انتظامی در مرزهای خروجی کشور در گذرنامه متقاضی درج شده است ) .باشد و سپس فرم ها و جدول تمامی ورود و خروج مشمول توسط نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تائید و سپس به اداره کل امور ایرانیان خارج از کشور ارسال گردد .
- 4 قطعه عکس 3 * 2 رنگی پشت نویسی شده تمام رخ با زمینه سفید و حفظ شئونات اسلامی
- تنظیم وکالتنامه ( ارسال تصویر شناسنامه وکیل همراه مدارک ضروری است) ( نمونه شماره 59 )
- تصویر کارت شناسایی ملی و یا تصویر برگ درخواست صدور کارت ملی در بخش کنسولی نمایندگی
– اصل گواهی تسویه حساب و تایید یگان خدمتی مبنی بر رسیدگی به جرم فرار و تصویر حکم مراجع قضایی برای مشمولین دارای فرار از خدمت سربازی
اصل آخرین مدرک تحصیلی مشمول که توسط نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تائید شده به همراه ترجمه و تائیدیه اداره فنی قوه قضائیه و بخش اسناد وزارت امور خارجه

تذکر : - کلیه مدارک پس از آماده شدن به مشمول تحویل تا از طریق وکیل قانونی خود به بخش مشمولین اداره کل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه ایران واقع در تهران خیابان امام خمینی ( ره ) ساختمان شماره 3 جنب سردرب باغ ملی ارائه گردد .
اجازه خروج دانشجویان غیرتسهیلاتی
کلیه دانشجویانی که تا تاریخ 31/6/1385 به هر نحو از کشور خارج شده و هم اکنون در یکی از دانشگاههای معتبر و مورد تائید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری مشغول به تحصیل هستند ، پس از تائید نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور می توانند از اجازه خروج سالیانه دوبار و حداکثر به مدت سه ماه استفاده و به کشور تردد نمایند .

مدارک لازم :
- اصل گواهی تحصیلی در دانشگاه معتبر
- اصل گذرنامه معتبر
- یک قطعه عکس
- پرداخت هزینه های مربوطه
- رفع مشکل عبور احتمالی غیرمجاز و درج مجوز مربوطه در گذرنامه ( بهتر است رفع این مشکل در نمایندگی صورت پذیرد ) یا داشتن تاریخ آخرین خروج از کشور . افرادی که با سپردن وثیقه از کشور خارج شده و در موعد مقرر به کشور مراجعه ننموده اند وثیقه آنان ضبط می گردد ، لیکن در صورت داشتن شرایط بالا می توانند از اجازه خروج فوق استفاده نمایند .

اجازه خروج یکبار :
- کلیه مشمولینی که تا قبل از 29/12/1382 به هر نحو از کشور خارج شده و هم اکنون ساکن خارج از کشور هستند می توانند پس از تائید نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران سالیانه یکبار و حداکثر به مدت سه ماه به کشور تردد نمایند .
مدارک لازم :
- اصل گذرنامه معتبر مشمول
- رفع مشکل عبور احتمالی غیرمجاز از کشور و درج مجوز مربوطه در گذرنامه ( بهتر است رفع این مشکل در نمایندگی صورت پذیرد ) یا داشتن و درج تاریخ آخرین خروج از کشور در گذرنامه مشمول
- یک قطعه عکس جدید
- پرداخت هزینه مربوطه
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایراننویسنده : محمد قدرتی
 
تاریخ : یکشنبه 87/9/10
به عنوان مقدمه:

یکی از مهمترین راه های تنظیم روابط اجتماعی ، وجود قوانین و مقررات و عمل به آنهاست.
امروزه در هر زمینه ای ، قوانین به صورت مجموعه ای کامل تدوین شده که بر روابط اجتماعی افراد حاکم است.
کلیه افراد جامعه ، با وارد شدن به سن قانونی ، تحت مسئولیت تکالیف اجتماعی قرار می گیرند و از حقوق قانونی بیشتری نسبت به حقوق دوران کودکی برخوردار می شوند؛ بنابراین بدون شناخت دقیق حقوق و تکالیف خود ، نمی توانند نقش اجتماعی خویش را به خوبی ایفا کنند .
از این رو آشنائی افراد با قوانین و مقررات مورد نیاز که حقوق و تکالیف آن ها را مشخص می کند ، ضروری و حتمی است.
اما از یک طرف گستردگی قوانین و از طرف دیگر ، به کار رفتن واژه های تخصص در متن آن ها ، امکان بهره گیری از قوانین را خصوصا برای افراد کم سواد مشکل کرده است .
به همین دلیل بر آن شدیم که مهم ترین قوانین و مقررات مورد نیاز را با توجه به سوالاتی که برای اقشار مختلف مردم پیش می آید ، شناسائی کرده و با بیانی نسبتا ساده در دسترس بگذاریم.
حقوق و تکالیف فردی

در هر جامعه ای ، برای ایجاد نظم اجتماعی ، تکالیفی بر عهده ی اشخاص آن جامه گذاشته می شود.
مثلا افراد جامعه را مکلف می کنند که بدون داشتن مدرک تحصیلی دکترا، در رشته ی پزشکی به طبابت نپردازند و اگر کسی بدون داشتن مدرک قانونی به مداوای بیماران اقدام کند ، او را مجازات می کنند.
همچنین برای اشخاص حقوق اجتماعی هم در نظر می گیرد . مثلا شخصی که گواهی نامه رانندگی دریافت می کند ، حق دارد به رانندگی بپردازد و کسی نمی تواند این حق را بدون دلیل قانونی از دارنده ی گواهی نامه سلب کند.

نام و نام خانوادگی

برای این که بتوان به راحتی تشخیص داد هر کس چه حقوق و تکالیفی در اجتماع دارد و حقوق هر کس برای خودش محفوظ بماند تا دیگران نتوانند به جای او از آن حقوق قانونی بهره مند شوند ، هر یک از افراد جامعه ، به محض متولد شدن دارای نام و نام خانوادگی (شهرت) می شوند و نام انتخاب شده در اداره ی ثبت احوال به ثبت می رسد.

ثبت نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی (اسم و شهرت) شخص ، باید در ظرف چند روز اول پس از تولد توسط والدین او در اداره ی ثبت احوال همان شهری که به دنیا آمده است به ثبت برسد و گواهی به ثبت رسیدن که همان شناسنامه است ، از اداره ی ذکر شده دریافت شود .
(مواد 10 ، 35 و 36 قانون ثبت احوال)

در کشور ایران ، اسم شخص از بین اسامی ایرانی یا اسلامی انتخاب می شود و اداره ی ثبت موظف است از به ثبت رساندن اسامی بیگانه یا اسم هائی که معانی آنها با فرهنگ اسلامی و ایرانی هماهنگی ندارد خودداری کند .
(تبصره 1 ، ماده 20 قانون ثبت احوال)

نام خانوادگی ، بر خلاف نام ، انتخابی نیست و اداره ی ثبت احوال نام خانوادگی پدر هر شخص را به عنوان نام خانوادگی او در شناسنامه اش قید می کند.
(تبصره ماده ی 41 قانون ثبت احوال)

همچنین در شناسنامه ، علاوه بر اسم و شهرت ، شماره ی شناسنامه ، مشخصات دقیق والدین و تاریخ دقیق تولد شخص نوشته می شود. نوشتن تاریخ دقیق تولد به این دلیل است که زمان شروع شدن برخورداری از حقوق (مثل حق رفتن به مدرسه) و نیز زمان شروع شدن تکالیف اجتماعی (مثل تکلیف رفتن به سربازی برای پسران) دقیقا مشخص باشد.
(ماده 36 قانون ثبت احوال)

تغییر نام و نام خانوادگی

با توجه به این که انتخاب اسم و شهرت اشخاص در هنگام تولد توسط والدین او انتخاب می شود و خود شخص هیچ نقشی در تعیین آن نداشته است، هنگامی که فردی به سن قانونی رسید ، اگر نام یا نام خانوادگی انتخاب شده را به دلایلی (مثلا نامناسب بودن معنی آن یا طولانی بودن واژه ها ) مناسب ندانست، می تواند نسبت به تغییر اسم یا شهرت خود با رعایت شرایطی اقدام کند.

نحوه ی تغییر مشخصات شناسنامه

شخصی که در نظر دارد نسبت به تغییر نام یا نام خانواگی یا دیگر مشخصات شناسنامه ی خود اقدام کند ، ابتدا باید به اداره ثبت احوالی که شناسنامه اش از آن جا صادر شده است مراجعه و درخواست خود را ارائه کند.
اگر اداره ثبت احوال مطابق دستورالعمل های خود ، انجام تقاضای شخص را امکانپذیر دانست، نسبت به تغییر یا اصلاح مشخصات و صدور شناسنامه ی جدید (اصلاح شده) اقدام می کند .
مثلا کسی که نام خانوادگی وی دارای پسوندی است که نشانگر اسم روستای والدینش می باشد، با این روش می تواند تقاضای حذف پسوند فامیلی خویش را بکند.
(ماده 41 قانون ثبت احوال)

ولی اگر انجام تقاضای شخص، از حدود اختیارات اداره ثبت احوال خارج باشد، می تواند با مراجعه به دادگاه شهرستان محل صدور شناسنامه، از دادگاه تقاضا کند تا نسبت به تغییر مشخصات یا اصلاح شناسنامه اش حکم صادر کند.
بدیهی است دادگاه در صورتی که دلیل شخص را منطقی تشخیص دهد ، حکم به تغییر و اصلاح شناسنامه خواهد داد. بعد از اینکه دادگاه حکم اصلاح شناسنامه را صادر کرد، اداره ثبت احوال نسبت به اصلاح مشخصات شناسنامه ای شخص اقدام و شناسنامه ی جدید برای او صادر می کند.
به شناسنامه های جدید که صادر می شوند، اصطلاحا "المثنی" گفته می شود ، زیرا این گونه شناسنامه ها مدرک اولیه نمی باشند و به صورت ثانویه صادر شده اند.
سن قانونی

بشر تا قبل از بالغ شدن ، هنوز به درجه ای از رشد عقلی نرسیده است که بتواند به تنهائی و بدون کمک گرفتن از اندیش? دیگران ، کلیه کارهای اجتماعی و اقتصادی خود را انجام دهد.

به همین دلیل انسان ها موظف هستند تا قبل از رسیدن به سن قانونی ، کارهای اقتصادی و اجتماعی خود را تحت سرپرستی و یا توسط اشخاص دیگر (که اصطلاحا به آنها ولی و قیّم) انجام دهند.
(مواد 1207 و 1214 قانون مدنی)

ولی و قیّم کیست؟

سرپرست ِ فرد نابالغ ، در درج? اول پدر و پدربزرگ (پدر ِ پدر ِ) اوست که اصطلاحا به آن ها ولی گفته می شود.
(ماد? 1180 قانون مدنی)
اما در صورتی که پدر و پدربزرگ هر دو فوت کرده باشند، یا به تشخیص دادگاه صلاحیت نگهداری فرزند را نداشته باشند، سرپرستی فرد نابالغ توسط دادگاه (به شخص دیگری از بستگان وی و یا حتی یک فرد غریبه)واگذار می شود.
شخصی را که به دستور دادگاه به عنوان سرپرست فرد نابالغ تعیین می شود، اصلاحا "قیّم" می نامند.
(مواد 1218 و 1222 قانون مدنی)

زمان رسیدن به سن قانونی

اکنون که محدودیت های اجتماعی و حقوقی افراد نابالغ شناخته شد، باید دید که این افراد از نظر قانونی ، چه موقع می توانند کلیه کارهای خود را شخصا انجام دهند؟و اصلاحا چه وقت به سن قانونی خواهند رسید؟

برای پاسخ به این سوال ، باید بین کارهای نوجوانان تفکیک قائل شد.
زیرا اگر مسئل? ازدواج مطرح باشد، بر اساس قوانین ِ تجدید نظر شده ، اصل بر این است که پسر بعد از رسیدن به پایان پانزده سالگی و دختر نیز پس از نه سالگی به سن بلوغ می رسند و نیازی به ولی و سرپرست ندارند.
(تبصر? ماد? 1210 قانون مدنی)
اما چنانچه انجام دادن کارهای اجتماعی و اقتصادی مانند انجام معاملات ، برداشت از حساب بانکی ، گرفتن گواهینامه رانندگی و امثال اینها مطرح باشد، تا قبل از رسیدن به 18 سالگی هیچکس بالغ شناخته نمی شود .
و در این خصوص هیچ فرقی بین دختر و پسر وجود ندارد. یعنی هم پسر و هم دختر ، تا قبل از پشت سر گذاشتن 18 سالگی نمی توانند آن دسته از امور اجتماعی و اقتصادی که قانون انجام آنها را مشروط به داشتن 18 سال سن کرده است انجام دهند.
(ماده واحد? قانون راجع به رشد متعاملین)

البته در سال 1379 از سوی مجلس شورای اسلامی ، قانونی به تصویب رسید که سن بلوغ دختران را به جای نه سال به 15 سال و سن قانونی پسران را به 18 سال افزایش دهد ، به نحوی که در صورت لازم الاجرا شدن این قانون ، حتی ازدواج هم در سن نه سالگی (برای دختر) و پانزده سالگی (برای پسر) مقدور نخواهد بود. و دختر و پسری که بخواهند قبل از سن قانونی جدید ازدواج کنند باید به دادگاه مراجعه و با ثابت کردن بلوغ خود، از دادگاه اجازه ازدواج دریافت کنند.

ثابت کردن بلوغ

فردی که به سن بلوغ رسیده است ، قانونا این حق را دارد که کلی? کارهای خود را به تنهائی و بدون نیاز به سرپرست انجام دهد.
چنین فردی چگونه می تواند ثابت کند به سن رشد رسیده است؟

برای پاسخ به این سوال، باید حساب اشخاصی که قبل از رسیدن به سن قانونی تحت سرپرستی پدر خود بوده اند با کسانی که در دوران کودکی ، ولیّ ِ خود را از دست داده اند و تحت سرپرستی دیگران قرار داشته اند را جدا کرد.
زیرا اگر کسی قبل از رسیدن به سن قانونی تحت سرپرستی پدر خود بوده است ، بلافاصله بعد از رسیدن به سن قانونی ، بالغ تلقی می شود و شناسنام? او به تنهائی دلیل و مدرک رشد و بالغ شدنش می باشد.
(ماد? 1193 قانون مدنی)

اما شخصی که قبل از رسیدن به سن قانونی ، به دلیل فوت پدر ، تحت سرپرستی قیّم بوده است، به هیچ وجه برای تصاحب و در اختیار گرفتن اموالی که قبل از بلوغ متعلق به او بوده (مثل ارثی که از پدر به او رسیده) بالغ شناخته نمی شود، مگر اینکه به دادگاه مراجعه کند و رشد خود را به اثبات برساند.
(تبصر? 2 ماده 1210 قانون مدنی)
یعنی از دادگاه حکمی دریافت ند که نشان دهد بالغ شده است.
بنابراین چنین افرادی برای در اختیار گرفتن اموالی که قبل از بالغ شدن متعلّق به آنها بوده نمی توانند فقط با ارائ? شناسنام? خود ثابت کنند به سن قانونی رسیده اند، بلکه باید همراه با شناسنام? خود ، حکم دادگاه مبنی بر رسیدن به سن رشد و بلوغ را نیز ارائه کنند
تحصیلات

موضوع تحصیل و طی کردن مدارج علمی ، مسئله ای است که به صورت رسمی از دوران کودکی (دبستان) آغاز می شود و تا بعد از مرحل? جوانی نیز ادامه می یابد .
بر همین اساس جا دارد که در خصوص مسائل قانونی مربوط به این موضوع که سالهای طولانی از عمر اشخاص را به خود اختصاص می دهد ، نکاتی ذکر شود.

مدرک تحصیلی به عنوان یک امتیاز دائمی
برخی امتیازاتی که افراد کسب می کنند موقت هستند ، مثلا اگر کسی پست و مقامی در یک اداره بگیرد ، با یک دستور که از طرف مافوق او صادر می شود ، او از سمت خود برکنار و به کار دیگری مشغول می شود .
ولی برخی امتیازات از ارزش دائمی برخوردارند، یعنی تا آن شخص زنده است، آن امتیاز هم با او وجود خواهد داشت.
از جمل? این امتیازات ، داشتن مدرک تحصیلی است که تایید کنند? میزان تحصیلات رسمی دارند? آن است . بنابراین شخصی که یک مقطع تحصیلی را به پایان می رساند ، و گواهی نام? آن مدرک را دریافت می کند، دارای یک حق قانونی (حق مکتسبه) شده است که هیچ کس نمی تواند این حق را از او سلب کند.
بدیهی است کسانی که با جعل و تزویر ، مدرک تحصیلی ساخته اند از این قاعده جدا هستند ، زیرا این اشخاص اصلا دارای حقی نشده اند که وقتی مدرکشان باطل می شود ، حقشان گرفته شده باشد.

مقاطع تحصیلی

یکی از ملاک های استخدام و برقراری حقوق و مزایا در سازمان ها و ادارات دولتی و بسیاری از شرکت ها و موسسات خصوصی ، داشتن مدرک تحصیلی خاص است . و اشخاصی که استخدام می شوند ، به تناسب شایستگی های خود ، و از جمله مدرک تحصیلی ، حقوق و مزایا دریافت می کنند.

تدبیری که در قوانین و مقررات استخدامی کشور اتخاذ شده ، این است که برای پایان هر یک از مقاطع تحصیلی ، یک ارزش استخدامی و حقوقی خاص در نظر گرفته شده و از به حساب آوردن و ارزش گذاری تک تک سالهای تحصیلی بطور جدا خودداری می کنند.

مقاطع تحصیلی مورد نظر عبارتند از:
پایان دوره دبستان (ابتدائی) ف پایان دور? راهنمائی (سیکل) ، پایان دور? متوسطه (دیپلم) ، پایان دور? کارشناسی (لیسانس) ، پایان دور? کارشناسی ارشد (فوق لیسانس)، پایان دوره تخصص (دکتری) و پایان دور? فوق تخصص (فوق دکتری).
مقاطع ذکر شده ، توسط مدارس و دانشگاه به اجرا در می آید و چنانچه شخصی هر یک ار دوره های مذکور را طی کند، مدرک همان دوره به او اعطا می شود . البته در مواردی که تحصیلات افراد در مراکز آموزشی دیگر (مثل حوزه های علمیه) که با ترتیب ذکر شد? دور? تحصیلی دائر نشده است ، صورت گرفته باشد ف برای استخدام فارغ التحصیلان ، میزان تحصیلات افراد با مقطع رسمی اشاره شده تطبیق داده شده و معادل سازی می شود.
با توجه به مقاطع اشاره شده ، هر یک از کسانی که به استخدام در می آیند، به تناسب میزان تحصیلات خود ، گروه بندی شده و در گروه کسانی که با مدرک تحصیلی آن ها مشغول خدمت می شوند ، به کار اشتغال می ورزند.

تحصیلات خارج از کشور

با توجه به این که برخی از افراد ، تحصیلات دانشگاهی و حتی قبل از دانشگاه خود را در کشورهای دیگر و خارج از ایران می گذرانند ، در صورت اخذ مدرک تحصیلی ، نیاز به تطبیق مدرک تحصیلی شان با مقاطع تعریف شده در قوانین ایران را دارند.
سه وزارت خان? آموزش و پرورش ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، علوم و تحقیقات و فناوری ، هر کدام دارای اداراتی هستند که مدرک تحصیلی دروس خوانده شده توسط دانش آموختگان خارج از کشور را بررسی و ارزشیابی می کنند و پس از آن اقدام به صدور گواهی مبنی بر فارغ التحصیلی در مقطعی که تحصیلات اشخاص یاد شده با آن برابری دارد می کنند.

چنانچه تحصلات افراد، در مراکز و دانشگاه های خارجی فاقد وجاهت علمی و غیر معتبر انجام شده باشد ، حتی اگر این افراد در کشور محل تحصیل ، فارغ التحصیل شناخته شوند، ولی به دلیل تائید نشدن مدرکشان از سوی وزارت خانه های مربرطه ، نمی توانند از امتیازات مقاطع تحصیلی ایران استفاده کنند.
به همین دلیل به کسانی که قصد تحصیل در خارج از کشور را به صورت آزاد دارند، توصیه شده است قبل از اشتغال به تحصیل ، در رابطه با کیفیت مرکز آموزش کشور خارجی ، از وزارت خان? مربوطه پرسش های لازم به عمل آورند و از این نکته مطمئن شوند که بعد از فراغت از تحصیل ، مدرک آنها در ایران به رسمیت شناخته خواهد شد.

امتحانات

اعظای هر مدرک تحصیلی معمولا در گرو ِ گرفتن یک یا چند امتحان است، به نحوی که اگر کسی در این امتحانات موفق نشود ، مدرکی برای وی صادر نخواهد شد .
به همین دلیل مقررات و قوانینی که برای تقلب یا افشا کردن سوالات امتحانی (مخصوصا امتحانات ورودی دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی کشور و امتحانات نهائی مدارس) در نظر گرفته شده بسیار سنگین و شدید است.

تخلفات امتحانی ممکن است یا از سوی کارکنان اداره و موسسات آموزشی صورت گیرد و یا توسط افراد دیگر.
اگر اینگونه تخلفات (مثل افشای سوالات) توسط کارکنان موسسه آموزشی صورت گرفته باشد، در صورت اثبات، کارکنان متخلف طبق قانون به محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم می شوند و در صورتی که تخلفات ذکر شده توسط دیگران (شرکت کنندگان در آزمون یا افراد دیگر) انجام شده باشد، افراد یاد شده ، ممکن است تا سه سال زندانی شوند.
(قانون مجازات افشای سوالات امتحانی)

جعل و تزویر مدارک تحصیلی

چون مدرک تحصیلی به عنوان ابزاری است که به وسیل? آن می توان از موقعیت های مناسب شغلی ، حقوقی ، اجتماعی و مالی برخوردار شد، لذا در برخی از موارد اشخاصی بدون این که تحصیلات لازم را داشته باشند ، به ساختن و جعل کردن مدارک تحصیلی برای خود اقدام می کنند. این اقدام در قوانین کشور ما جرم تلقی شده است و برای کسانی که مرتکب آن شوند مجازات در نظر گرفته شده است.
ساختن مدرک تحصیلی جعلی، علاوه بر جرم بودن ، خطراتی را نیز به دنبال دارد .
مثلا اگر شخص کم سوادی با جعل دانشنام? پزشکی ، خود را پزشک معرفی کند، و به طبابت بپردازد، روشن است که بر سر بیمارانی که به وی مراجعه می کنند چه بلائی خواهد آورد!
به همین دلیل اگر کسی با ساختن مدرک جعلی سوء استفاده نیز کرده باشد، علاوه بر مجازات قانونی که برای اشخاص جعل کننده در نظر گرفته می شود، به دلیل مورد استفاده قرار دادن مدارک جعلی نیز مجازات می شود و باید خسارات کسانی که از این بابت زیان دیده اند را نیز جبران کند.

امروزه برای پیشگیری از جعل و تزویز، ادارات دولتی و موسساتی که می خواهند به استخدام اشخاص با مدارک تحصیلی معینی اقدام بکنند، بعد ار مراجع? شخص متقاضی و دادن مدرک تحصیلی ، از دانشگاهی که شخص مزبور در آن تحصیل کرده ، استعلام می کنند تا معلوم شود که مدرک ارائه شده از سوی آن شخص ، واقعی است یا جعلینویسنده : محمد قدرتی
 
تاریخ : یکشنبه 87/9/10
تغییر نام و نام خانوادگی

با توجه به این که انتخاب اسم و شهرت اشخاص در هنگام تولد توسط والدین او انتخاب می شود و خود شخص هیچ نقشی در تعیین آن نداشته است، هنگامی که فردی به سن قانونی رسید ، اگر نام یا نام خانوادگی انتخاب شده را به دلایلی (مثلا نامناسب بودن معنی آن یا طولانی بودن واژه ها ) مناسب ندانست، می تواند نسبت به تغییر اسم یا شهرت خود با رعایت شرایطی اقدام کند.

نحوه ی تغییر مشخصات شناسنامه


شخصی که در نظر دارد نسبت به تغییر نام یا نام خانواگی یا دیگر مشخصات شناسنامه ی خود اقدام کند ، ابتدا باید به اداره ثبت احوالی که شناسنامه اش از آن جا صادر شده است مراجعه و درخواست خود را ارائه کند.
اگر اداره ثبت احوال مطابق دستورالعمل های خود ، انجام تقاضای شخص را امکانپذیر دانست، نسبت به تغییر یا اصلاح مشخصات و صدور شناسنامه ی جدید (اصلاح شده) اقدام می کند .
مثلا کسی که نام خانوادگی وی دارای پسوندی است که نشانگر اسم روستای والدینش می باشد، با این روش می تواند تقاضای حذف پسوند فامیلی خویش را بکند.
(ماده 41 قانون ثبت احوال)

ولی اگر انجام تقاضای شخص، از حدود اختیارات اداره ثبت احوال خارج باشد، می تواند با مراجعه به دادگاه شهرستان محل صدور شناسنامه، از دادگاه تقاضا کند تا نسبت به تغییر مشخصات یا اصلاح شناسنامه اش حکم صادر کند.
بدیهی است دادگاه در صورتی که دلیل شخص را منطقی تشخیص دهد ، حکم به تغییر و اصلاح شناسنامه خواهد داد. بعد از اینکه دادگاه حکم اصلاح شناسنامه را صادر کرد، اداره ثبت احوال نسبت به اصلاح مشخصات شناسنامه ای شخص اقدام و شناسنامه ی جدید برای او صادر می کند.
به شناسنامه های جدید که صادر می شوند، اصطلاحا "المثنی" گفته می شود ، زیرا این گونه شناسنامه ها مدرک اولیه نمی باشند و به صورت ثانویه صادر شده اند.


نویسنده : محمد قدرتی

محمد قدرتی

محمد قدرتی LawIran.ir

href="http://www.Lawiran.ir">آدرس ما را به خاطر بسپارید

قانون ایران

www.LawIran.ir     کاربر گرامی از اینکه سایت ما را انتخاب نموده اید کمال تشکر را داریم www.LawIran.ir